#
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน