ขอให้บัณฑิตทุกท่าน โปรดรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยเฉพาะช่วง 2 สัปดาห์ก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร ไม่เข้าพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคในชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือและคำแนะนำสำหรับบัณฑิต ผู้ปกครองและญาติ

บัณฑิตใหม่ ม.มหิดล เตรียมพบกับ 2 กิจกรรมสุดว้าว จากม.มหิดล และ SCB

ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดลทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากายภาพบำบัด วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD, สถานีโทรทัศน์ NBT, สถานีโทรทัศน์ Thai-PBS, สถานีโทรทัศน์ TNN 16

มหาวิทยาลัยมหิดล มีรถบัสบริการรับ-ส่ง ฟรี เฉพาะวันซ้อมย่อย 29-30 กันยายน 2563 เวลา 4.00 - 18.00 น. คลิกดูรายละเอียด

การจองภาพถ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

พื้นที่รับรองสำหรับผู้ปกครองภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ชวนบัณฑิตมหิดลมาถ่ายรูปเก๋ๆ สวยงามและสง่างาม ในมหาวิทยาลัยมหิดลกันค่ะ

แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และโรคติดต่อในระบบการหายใจ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนบัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติ เพื่อนบัณฑิตและผู้ที่จะร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ร่วมถ่ายภาพภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ช่วงการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

สารแสดงความยินดีจากอธิการบดี

ตารางการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อมย่อย)

ตารางการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ฝึกซ้อมใหญ่)

ลำดับการเข้ารับวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

แผนที่การเดินทาง