#
ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญรับชมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564 ย้อนหลังได้ที่

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

มมหาวิทยาลัยมหิดล ขอแจ้งปรับเวลาการรายงานตัว ตรวจรายชื่อบัณฑิต รอบบ่าย ประจำปีการศึกษา 2564 [คลิกอ่านเพิ่มเติม]

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพื้นที่รับฝากของสำหรับบัณฑิต ในวันซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร [คลิกอ่านเพิ่มเติม]

พื้นที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล [คลิกอ่านเพิ่มเติม]

การเดินทางไปมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา [คลิกอ่านเพิ่มเติม]

รับชมการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 วันที่ 14 และ 24 ตุลาคม 2565 [คลิกอ่านเพิ่มเติม]

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 และ 2564 [คลิกอ่านเพิ่มเติม]

การเดินทางโดยรถสาธารณะ เข้ามหาวิทยาลัยมหิดล [คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

การเดินทางโดยรถสาธารณะ จากมหาวิทยาลัยมหิดล [คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

เปิดจองภาพถ่ายงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 [คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับส่วนงาน ปีการศึกษา 2563-2564 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2565
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 สามารถติดตามได้ที่ https://egraduation.mahidol.ac.th

บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือบัณฑิตกรอกข้อมูลเข้าระบบรายงาน เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563 ปิดระบบวันที่ 30 กันยายน 2565 [คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

คำแนะนำการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563-2564

ประกาศ กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร และลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้ปกครอง ญาติ และเพื่อนบัณฑิต ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตในวันฝึกซ้อมใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การแต่งกายของบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 สามารถติดตามได้ที่ https://egraduation.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดระบบให้บัณฑิต และผู้ปฏิบัติงาน นำเข้ารายงานเอกสารใบรับรองการรับวัคซีนและผลการตรวจหาเชื้อ COID-19

วีดิทัศน์แนะนำการเตรียมตัวสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เปิดระบบ เพื่อรายงานผลการได้รับวัคซีน สำหรับบัณฑิต และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ที่ลิงค์ https://covid19screening.mahidol.ac.th

แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2563 และประจําปีการศึกษา 2564 สําหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2563 และประจําปีการศึกษา 2564 สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม - วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ผ่านทาง https://smartedu.mahidol.ac.th/MUGraduation
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองบริหารการศึกษา โทร. 0 2849 4564 – 4572

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 และ 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

ปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565