#

บรรยากาศวันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

บรรยากาศวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

บรรยากาศวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#