#
มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญรับชมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2563 และประจำปีการศึกษา 2564 ย้อนหลัง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

#