#
การเดินทางโดยรถสาธารณะ
เข้ามหาวิทยาลัยมหิดล

#


 สามารถลงรถได้ที่จุด Drop off บริเวณด้านนอกของมหาวิทยาลัย
 📍 จุดที่ 1: ประตูคณะพยาบาลศาสตร์ ถนนบรมราชชนนี
 📍 จุดที่ 2: ประตู 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
 📍 จุดที่ 3: ประตู 5 ถนนนครชัยศรี-ไทยาวาส
 📢 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ จอดรับบริเวณฝั่งตรงข้ามประตู 2 และประตู 4 เพื่อลดปัญหาจราจร

 🎓 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564
 สามารถติดตามได้ที่ https://egraduation.mahidol.ac.th