#
การเดินทางโดยรถสาธารณะ
จากมหาวิทยาลัยมหิดล

#


 คิวรถแท็กซี่
 📍 ประตู 1
 📍 ประตู 5
 จำนวน 50 คัน (เป็นรถแท็กซี่ ที่ขึ้นทะเบียนกับมหาวิทยาลัย) ให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. หรือจนกว่ารถจะหมด

 วินมอเตอไซต์ (เสื้อสีเหลือง) ให้บริการรอบนอกมหาวิทยาลัย
 📍ถนนอุทยาน
 📍ประตูแดง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 📍ประตู 5
 📍ประตู 6
 ตั้งแต่เวลา 05.00 - 18.00 น. หรือจนกว่ารถจะหมด

 🎓 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564
 สามารถติดตามได้ที่ https://egraduation.mahidol.ac.th