#
รับชมการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

#


รับชมการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 14 ตุลาคม 2565 และ วันที่ 24 ตุลาคม 2565

https://iptv.mahidol.ac.th

Mahidol University