ขอเชิญผู้ปกครอง ญาติ และเพื่อนบัณฑิต ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต

#


มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้ปกครอง ญาติ และเพื่อนบัณฑิต ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตในวันฝึกซ้อมใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565
ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้ปกครอง ญาติ และเพื่อนบัณฑิต โปรดวางแผนการเดินทาง และจุดนัดพบบัณฑิต เนื่องจากสถานการณ์การจราจรจะหนาแน่น และจะมีผู้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยมหิดล ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564
สามารถติดตามได้ที่ - https://egraduation.mahidol.ac.th

** สำหรับวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 และ วันที่ 24 ตุลาคม 2565 ยังคงอนุญาตเฉพาะบัณฑิต และบุคลากรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร