#
บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร

#


บริการที่หลายท่านรอคอย พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร”

ตรวจด้วยวิธี Real time RT-PCR ✔️รอรับผลได้ภายในวันรับบริการ

ตรวจด้วยวิธี ATK ชนิด Professional use ✔️รอรับผลภายใน 30 นาที

ออกเอกสารรับรองการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้สำหรับการตรวจทั้ง 2 วิธี

วันนและเวลาที่เปิดให้บริการ วันที่ 9-13 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

วันที่ 19-23 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สนใจลงทะเบียนนัดหมายได้ที่ https://forms.gle/qe3t4G5es7Cw2Zxh

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 098-7495238 หรือ 02-441-4371 ต่อ 2610
Line official : @mumtcovidlab
Email : mumtcovidlab@gmail.com