ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศวันซ้อมงานพระราชทานปริ­ญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพบรรยากาศวันพระราชทานปริ­ญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

บรรยากาศวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559