การแต่งกายของบัณฑิต (Graduates’ Dress Code)

ไทย | Eng

 • 1. การแต่งกายวันรายงานตัวและวันซ้อมย่อย ในการรายงานตัวและการซ้อมย่อย ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องแต่งกายสุภาพ บัณฑิตหญิง ไม่สวมกระโปรงรัดรูป ยาวหรือสั้นจนเกินไป ไม่ควรสวมกางเกง ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบ ควรสวมรองเท้าที่ใช้ในวันพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตชาย ไม่ควรสวมกางเกงวอร์ม กางเกงกีฬา ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบ ควรสวมรองเท้าที่ใช้ในวันพระราชทานปริญญาบัตร
 • 2. การแต่งกายวันซ้อมใหญ่ ในวันซ้อมใหญ่ บัณฑิตต้องแต่งกายให้เหมือนวันพระราชทานปริญญาบัตร ต้องสวมครุยวิทยฐานะและรองเท้าที่ใช้ในวันพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับข้าราชการทหาร ตำรวจ ควรนำกระบี่มาเพื่อใช้ฝึกซ้อมด้วย ให้ตัดเล็บสั้น ห้ามทาสีเล็บ ให้ทำผมทรงสุภาพเรียบร้อย ห้ามทำผมสีฉูดฉาด
 • 3. การแต่งกายในวันพระราชทานปริญญาบัตร
 • - บัณฑิตชาย (ระดับปริญญาตรี,โท,เอก) สวมชุดสูทสากลสีกรมท่า ห้ามใช้สูทสีดำ กระดุมต้องไม่เป็น โลหะไม่มีลวดลาย เป็นสีเดียวกันทั้งเสื้อ และกางเกง ภายในเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวผูกเนกไทของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสีน้ำเงิน กางเกงไม่รัดรูป ให้ถือไว้ด้วยมือซ้าย และบัณฑิตสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สวมเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบัน สวมถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบสุภาพไม่มีลวดลาย ไม่ติดสิ่งประดับ และโลหะตกแต่งใดๆ ไม่ควรใส่หัวแหลม หลีกเลี่ยงรองเท้าที่มีเชือกผูก สวมครุยปริญญา แต่ไม่ต้องสวมหมวก จัดแต่งทรงผมสุภาพเรียบร้อย ไม่ทำสีผม ไม่ปล่อยผมยาวรุงรัง หรือแต่งผมแฟชั่น ไม่ไว้หนวดเครา ไม่ไว้เล็บยาว
 • - บัณฑิตหญิง (ระดับปริญญาตรี,โท, เอก) สวมเครื่องแบบนักศึกษา สวมกระโปรงสีน้ำเงินเข้ม (ห้ามใช้สีดำ)ไม่ควรแคบ/ยาวหรือสั้นเกินไป ติดโบว์ไทของมหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สวมเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบัน สวมถุงน่องเต็มตัวสีเนื้อไม่มีลวดลาย สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบเรียบหัวมน หรือหัวตัดสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ไม่ติดสิ่งประดับ และโลหะตกแต่งใดๆ ส้นรองเท้าไม่แหลม
 • - ส่วนบัณฑิตที่ตั้งครรภ์ให้สวมชุดคลุมท้องสีขาวล้วน โดยให้สั้นกว่าชุดครุย ไม่ไว้เล็บยาว ทรงผมสุภาพ ไม่ทำผมปิดหน้า ไม่แต่งทรงผมแฟชั่น ไม่ทำสีผม ถ้าผมยาวให้เกล้าหรือรวบให้เรียบร้อย ไม่สวมวิก หรือตาข่ายคลุมผม ควรเก็บผมด้านข้างให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยให้มีปอยผมหลุดมา
 • - บัณฑิตทุกระดับที่เป็นข้าราชการพลเรือน ให้สวมเครื่องแบบปกติขาวสวมครุยวิทยฐานะ ติดเครื่องหมายตามต้นสังกัด ผู้ที่เป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาว ติดเครื่องหมายตามต้นสังกัด ใช้หมวกวิทยฐานะแทนหมวกเครื่องแบบ
 • - สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามหากประสงค์จะคลุมศีรษะ ให้ใช้ผ้าโพกศีรษะสีกรมท่า และผู้นับถือศาสนาซิกข์ ให้ใช้ผ้าโพกศีรษะสีขาว บัณฑิตที่ไว้หนวดเครา ให้ตัดแต่งให้สะอาดเรียบร้อย ไม่ต้องสวมหมวกวิทยฐานะ
 • - บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สวมครุยวิทยฐานะตามระดับ และสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเอก ต้องสวมครุยวิทยฐานะที่ใช้แถบกำมะหยี่สีตามสีประจำสาขาวิชาให้ถูกต้อง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก “พยาบาลสาธารณสุข” ใช้แถบกำมะหยี่ "สีเหลืองทอง"
 • - บัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • - บัณฑิตชาย ตัดผมรองทรง สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว สวมชุดสูทสีกรมท่า (ห้ามใช้สูทสีดำ) และกระดุมต้องไม่เป็นโลหะ สวมถุงเท้าสีน้ำเงินหรือดำ สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบสุภาพ ไม่ติดสิ่งประดับ และโลหะตกแต่งใดๆ สวมครุยวิทยฐานะเดิมที่ได้รับก่อนมาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ไว้เล็บยาว
 • - บัณฑิตหญิง ไม่ทำผมปิดหน้า สวมเสื้อสีขาว กระโปรงสีกรมท่า (ห้ามใช้สีดำ) ไม่ควรแคบ ยาวหรือสั้นมากเกินไป ติดโบว์ไทมหาวิทยาลัยมหิดล สวมถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลาย สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำแบบสุภาพ ไม่ติดสิ่งประดับและโลหะตกแต่งใด ๆ ส้นรองเท้าไม่แหลมสูงไม่เกิน 2 นิ้ว สวมครุยวิทยฐานะเดิม ที่ได้รับก่อนมาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่สวมเครื่องประดับ เช่น สายสร้อย แหวน โบว์ติดผม ไม่ไว้เล็บยาว

Graduates’ Dress Code

 • 1. Dress code on the day of the graduation report and rehearsal: All diploma recipients must wear polite dress. Female graduates are not allowed to wear tight skirts, either too long or too short, sandals or sports shoes. Male graduates are not allowed to wear athletic pants or sports trousers, sandals or sports shoes. Both male and female graduates must wear the shoes to be worn on the commencement day itself.
 • 2. Dress code for the final commencement day rehearsal

  At the final rehearsal, graduates are required to wear their graduation gowns and shoes identical to those that will be worn on the commencement day. For military personnel and civil servants, please bring your swords for rehearsals. Graduates’ nails are to be clipped with no nail polish. Hairstyles should be neat, with no bright colors.

 • 3. Dress code for the graduation ceremony
 • Male graduates (with Bachelor’s, Master's, and Doctoral Degrees) are required to wear dark blue or navy suits. Black is not allowed. Metal buttons are not allowed and suits and trousers must be of the same color. Wear white shirts with long sleeves and Mahidol University or navy blue neckties. Trousers are not to be too tight or form-fitting. Graduates from affiliated institutes must wear their student uniforms with black socks and formal black leather shoes. No accessories or metals are allowed. Do not wear pointed-toed or lace-up shoes. Graduation gowns are to be worn without the cap. Hairstyles must be neat and proper with no hair dye. Facial hair and long nails are not permitted.
 • Female graduates (with Bachelor, Master and Doctoral Degrees) are required to wear dark blue or navy blue skirts, as black is not allowed. The skirt should not be too tight, too long, or too short. Female graduates must wear a Mahidol bowtie. Graduates of affiliated institutes must wear their student uniform. Wear plain beige stockings with formal black shoes without any accessories or metals, and heels not exceeding 2 inches.
 • Pregnant graduates must wear a shorter maternity white dress than the graduation gown. Nails are to be clipped short. Hairstyles must be neat; not covering the face and neither fashionable nor dyed. Graduates with long hair must put up their hair or tie it. Hair wigs or nets are not allowed. Keep hair away from the sides of the face, and make sure that there are no loose strands of hair that may cause slippage.
 • All graduates who are government officials must wear their regular white uniforms covered by graduation gowns with their affiliates’ brooches. Military officers or policemen must wear their regular white uniforms with their affiliates’ brooches and graduates’ cap instead of their officers’ hats.
 • Muslim graduates should wear navy blue hair veils. Sikh graduates should wear white turbans. Mustaches and beards must be trimmed or neatly shaved; and graduation caps are not required.
 • Graduates with Bachelor’s, Master’s, and Doctoral Degrees must wear graduation gowns indicating their degrees and fields of study. Graduates with Master’s and Doctoral Degrees must wear graduation gowns with velvet stripes based on their fields of study. Graduates with Science Degrees in Public Health, majoring in Public Health Nursing should use yellow gold velvet stripes.
 • Graduates with high vocational certificates, vocational certificates
 • - Male graduates: Male graduates must have a short haircut, and wear a white long-sleeve shirt with a navy blue suit (black suits are prohibited). The buttons are not to be metal. They must also wear navy blue or black socks with formal black leather shoes. No accessories or metals are allowed on graduate’s shoes. They must also wear the academic gown they have received before studying in a graduate diploma program at Mahidol University. Nails must be clipped short.
 • - Female graduates: The graduate’s hair has to be done so that it will not be around the face. They must wear a white long-sleeve shirt with a navy skirt (a black skirt is not allowed). The skirt should not be too tight, too long, or too short. They must also wear a Mahidol bowtie. Plain beige stockings with formal black pumps must be worn. No accessories or metals are allowed on the pumps. Stilettos are not allowed and the height of the heels should not exceed 2 inches. They must wear the academic gown they have received before studying in a graduate diploma program at Mahidol University. Do not wear any accessories such as necklaces, rings, or hair ribbons. Nails are to be clipped short.