ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (Graduation Ceremony Procedures)

ไทย | Eng

จังหวะต่างๆที่จะต้องฝึกหัดให้ถูกต้องและคล่องแคล่วมีดังนี้

 • 1. เดินหน้าที่ประทับ เดินตัวตรงไม่แกว่งแขน และหยุดยืนตรงตำแหน่งที่กำหนดขอให้บัณฑิตเดินอย่างสำรวม รวดเร็ว
 • 2. ยืนตรง เท้าชิด แขนแนบลำตัว
 • 3. การถวายความเคารพ
  บัณฑิตชายและบัณฑิตชายที่สวมชุดข้าราชการ ให้ถวายความเคารพโดยเริ่มจากการยืนตัวตรง เท้าชิด แขนแนบลำตัว หันหน้าไปทางที่ประทับ ก้มศีรษะพร้อมโค้งตัวพองาม ตามองปลายเท้า แล้วยืดตัวขึ้น การปฏิบัติให้ทำด้วยจังหวะนิ่มนวลไม่ช้าหรือเร็วเกินไป
  บัณฑิตหญิงและบัณฑิตหญิงที่สวมชุดข้าราชการ ให้ถอนสายบัว โดยเริ่มจากชักเท้าซ้ายไปด้านหลังเยื้องกับเท้าขวาเล็กน้อย ย่อตัวลง ปล่อยแขนทั้งสองข้างแนบลำตัว ก้มศีรษะเล็กน้อย แล้วยืดตัวขึ้นยืนตรง ดึงเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา
 • 4. ถือปริญญาบัตร ให้ถือปริญญาบัตรแนบกับอก อยู่ในแนวตั้งข้อศอกติดกับลำตัว อย่าถือปริญญาบัตรห้อยลงข้างตัวเป็นอันขาด
 • 5. ถอยหลังเฉียง เมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรมาแล้ว บัณฑิตจะต้องเดินตัวตรงถอยหลังเฉียงประมาณ 45 องศา 3 ก้าวทันทีโดยไม่หันไปหันมา
 • 6. กลับตัวหน้าที่ประทับ เมื่อถอยหลังเฉียงมาถึงจุดที่กำหนดไว้ ให้ถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงกลับตัวโดยหมุนขวาเดินลงเวทีไป เดินกลับเข้าไปที่นั่งของตน โดยรอให้เพื่อนในแถวกลับมาพร้อมกันถวายความเคารพแล้วจึงนั่ง โดยตั้งปริญญาบัตรไว้ที่หน้าตัก
 • ขอให้บัณฑิตฝึกซ้อมและปฏิบัติทุกอย่างตามนี้ให้ถูกต้องหลายๆ ครั้ง เพื่อให้คล่องแคล่วไม่ขัดเขินทั้งดูงามทำได้รวดเร็วและแม่นยำตามเวลาที่กำหนด ถ้าซ้อมน้อยอาจจะผิดพลาดและปรากฏภาพที่ไม่บังควรต่อเบื้องพระพักตร์

Graduation Ceremony Procedures

Steps to be appropriately practiced and familiarized are as follows:

 • 1. Approaching toward HRH Princess: Walk straight; do not swing arms and stop at the designated position. All graduates are requested to walk in a composed and quick manner.
 • 2. Stand upright with both legs closed together and arms fixed at the sides of the body.
 • 3. Paying respect to H.R.H. Princess Sirindhorn
  Male graduates and Male graduates who are government officials Firstly, they must stand straight with their feet together, keeping the arms to the sides, and bow gently.
  For female officials and female graduates, they must do a curtsy. Firstly, they must stand upright with feet together, leaving both arms at the sides. Put the left foot behind the other, bend both knees, and nod their head slightly
 • 4. Holding the diploma: Hold the diploma paper close to the chest, with forearms upright vertically. Do not hold it down beside the body.
 • 5. Step backward at an angle: Having been granted the diploma, the graduate must take 3 steps backward at an angle of 45 degrees.
 • 6. Turning away from the royal seat: Having stepped forward to the designated spot and performed a curtsy/bow, turn clockwise before walking down off the stage to your own seat. Do not sit down yet. Wait for the other graduates seated in the same row as you to come back, perform a curtsy/bow together at the same time and sit down, putting the diploma on your lap.
 • All graduates must rehearse the steps accurately several times to obtain fluency, accuracy, and elegance at the required time. Without adequate rehearsal, mistakes may occur and that would not be appropriate before the royal seat.